علیرغم عدم توجه مدیران فن آوری اطلاعات سازمان ها و شرکت ها به موضوع مشاوره نرم افزار و لزوم نیازسنجی به شکل کاملاً علمی و توسط تیم متخصص مشاوره نرم افزار، به دلیل ساختار تکنولوژیکی نرم افزار محور فعالیت شرکت راهبران، موضوع مشاوره و طراحی نرم افزار از اهمیت بسزایی برخوردار است و راهبران تلاش می کند اهمیت موضوع را هرچه بیشتر و بهتر برای کارفرمایان و مشتریان خود تبیین نماید.

شاید از جمله دلایل متعدد لزوم مشاوره نرم افزار قبل از هر اقدام دیگری، بتوان به موارد زیر اشاره کرد:  

  • پرهیز از طراحی و تولید نرم افزاری که شاید نه تنها نیازهای واقعی سازمان را پوشش نمی دهد بلکه باعث پیچیدگی بیشتر امور گردد.
  • پرهیز از صرف منابع ارزشمندی نظیر منابع مالی و نیروی انسانی سازمان در جهتی که در نهایت باعث اتلاف و خسران مجموعه گردد.
  • بررسی نیازهای واقعی و معنی دار سازمان و ارائه فهرست آن به ترتیب اولویت و از دریچه ای خارج از دریچه نگاه مدیران سازمان که بیشتر به دلیل غرق بودن در شرایط موجود سازمان، خود از نگاه جامعی برخوردار نیستند و معرفی جوانب موضوع برای ایشان علاوه بر اینکه تفکر منجمد شکل گرفته را تغییر می دهد باعث می شود، تصمیم گیری مدیران از ضریب دقت بیشتری برخوردار گردد.
  • نگاه مشاور به دلیل اجرای پروژه های متعدد در سازمان ها و شرکت های با تنوع موضوع فعالیت از جامعیت ، آینده نگری و ریزبینی هایی بهره می برد که اگر مدیری خود بخواهد مسئولیت مشاوره را برعهده بگیرد جز پس از اجرای پروژه و اخذ بازخورد نمی تواند با آنها روبرو شود و این یعنی چندین برابر هزینه مشاوره را صرف روال های مجدد تولید نمودن.
  •  مشاور به دلیل شناختن تکنولوژی های مختلف از اتهام تعصب در به کار بردن تکنولوژی خاص مبرا است لذا چنانچه یک گروه مشاور به راستی مورد وثوق یک مجموعه باشد، آن سازمان می تواند مطمئن باشد تکنولوژی پیشنهاد شده دقیقاً با نیاز سازمان مربوطه مطابقت دارد.  

شرکت راهبران بر همین اساس خدمات مشاوره خود را با بهره گیری از تیم کارشناسان و تحلیلگران مجرب با تأکید بر اهمیت نقش مشاوره مؤثر قبل از اقدام به توسعه نرم افزار ارائه نموده و با توجه به نیاز کارفرما مستندات لازم جهت تصمیم گیری مدیران را در اختیار ایشان قرار میدهد.
جهت انطباق هرچه بیشتر طرح ها و پیشنهادات راهبران با استانداردهای حوزه برنامه نویسی، حرکت بر مبنای متدولوژی های مرسوم در این حوزه نظیر RUP و ابزارهای مدلسازی مثل UML جزء اصول اولیه خدمات راهبران در زمینه مشاوره می باشد.
فرآیند تصمیم گیری پس از تنظیم RFP تولید شده توسط شرکت راهبران تسهیل گردیده و با انتخاب تکنولوژی تولید، می توان وارد مرحله شناخت پیمانکار و اخذ پروپوزال شد.
خدمات مشاوره و طراحی راهبران به جهت مهیا نمودن بستر تصمیم سازی مدیران و ارائه طیف کاملی از راه حل ها پیش روی ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 

 
کلیه حقوق سایت برای شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد محفوظ می باشد
);